DAŇOVÁ PORADNA

Ceny pohonných hmot pro rok 2009 a 2010

Zákonem č. 2/2009 Sb., o daních z příjmů se zásadně změnilo ustanovení § 24 odst. 2 písm. k) bod 3. Možnost použití tzv. "paušálních cen" pohonných hmot, které mohli uplatňovat podnikatelé na základě pokynů MF řady "D" a tzv. vyhláškových cen pro zaměstnance, používající svoje vozidlo pro účely zaměstnavatele, se sjednotila.

Počínaje rokem 2009 Ministerstvo financí nebude vydávat pokyny k cenám PHM pro podnikatele. Ti budou moci použít ceny vydávané vyhláškami Ministerstva práce a sociálních věcí. Pro loňský rok tak bude možno postupovat podle vyhlášky MPSV, kterou je vyhláška č. 451/2008 Sb. Podle této vyhlášky, která zůstala v platnosti po celý rok 2009, jsou průměrné ceny následující:

Průměrná cena pohonných hmot platná pro rok 2009, stanovená vyhláškou č. 451/2008 Sb. činí:

  1. 26,30 Kč u benzinu automobilového 91 oktanů,
  2. 26,80 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,
  3. 29,00 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,
  4. 28,50 Kč u motorové nafty.

Pozn.: Sazba základní náhrady platná rovněž po celý rok 2009 je 3,90 Kč.

S účinností od 1. 1. 2010 je již vydána nová vyhláška MPSV, a to pod č. 462/2009 Sb.. V ní vyhlášené průměrné ceny PHM, platné i pro podnikatele fyzické osoby činí:

  1. 28,50 Kč u benzinu automobilového 91 oktanů,
  2. 28,70 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,
  3. 30,70 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,
  4. 27,20 Kč u motorové nafty.

Sazba základní náhrady platná od začátku roku rok 2010 je rovněž 3,90 Kč. Ředitel odboru legislativy daní z příjmů Ing. Stanislav Špringl však připomíná, že jak průměrné ceny tak, i sazba základní náhrady se mohou v průběhu roku 2010 změnit.

Zdroj: Česká daňová správa