GARANCE

Garance poskytování daňového poradenství

Garantem poskytování daňového poradenství je Mgr.Bc. Jiří Blecha - daňový poradce a právní specialista - číslo osvědčení 3516.
Členem Komory daňových poradců je od roku 2001 a specializuje se zejména na zastupování klientů v daňovém řízení.

Jedná se zejména o zastupování ve vytýkacím řízení a zastupování při daňové kontrole v rámci daňového řízení. Klienti jsou zastupování při podávání opravných prostředků a to jak řádných (odvolání) tak mimořádných (obnova řízení, přezkum rozhodnutí a žádosti o prominutí daně). V neposlední řadě jsou klienti zastupováni v soudním řízení před krajskými soudy ve věci žaloby proti rozhodnutí o opravných prostředcích a ve věci tzv. "zásahových žalob", tedy v řízení o ochraně před nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením správce daně.

Další oblastí je zastupování klientů při nečinnosti správce daně zejména ve vytýkacím řízení při DPH.