IDENTIFIKACE

Záznam o provedení identifikace

Záznam o provedení identifikace

Dne ……………………… jsem provedl(a) identifikaci účastníka smlouvy o daňovém
poradenství uzavřené se společností …………………………… se sídlem ………………………,
……………………………………, IČ ……………………………… .
Identifikace byla provedena podle občanského průkazu č. …………………………………
a podle výpisu z obchodního rejstříku dotyčné společnosti vedeném Krajským soudem v ………………………… v oddíle C, vložce …………………….

……………………………………………………
      ………………………………………
daňový poradce ev.č. ………………