OBECNÉ PODMÍNKY

Obecné podmínky pro poskytování daňového poradenství

1. Úvodní ustanovení
Pro poskytování daňového poradenství oprávněnou osobou - daňovým poradcem, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku, obchodního zákoníku, ostatní právní předpisy, přiměřeně zákon č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky v platném znění, smluvní ujednání mezi poradcem a klientem a tyto obecné podmínky pro poskytování daňového poradenství (dále jen "OPDP"), je-li na ně v písemné smlouvě odkázáno.
Smluvní ujednání má vždy přednost před ustanovením "OPDP".

2. Definice pojmů
Pro účely těchto OPDP se definují pojmy takto:

Celý dokument ke stažení ve formátu zde