O SPOLEČNOSTI

O společnosti / reference

Název organizace:AT KONZULT s.r.o.
Právní forma:Společnost s ručením omezeným
Obchodní jméno:AT KONZULT s.r.o.
Sídlo společnosti:Habartov, nám. Přátelství 112
IČO:264 09 950
Počet zaměstnanců:6

Firma byla založena v roce 2006 dvěma společníky. Od roku 1997 oba společníci podnikali ve sdružení EKONOM-DATA, kde bylo poskytováno ekonomické a účetní poradenství a od roku 2001 také daňové poradenství, neboť jeden člen sdružení byl po úspěšném složení profesních zkoušek zapsán do Komory daňových poradců České republiky.

Vize - naše vize by se dala vyjádřit sloganem : "Chceme být vždy a za každých okolností co nejlepšími správci majetku našich klientů. Klient má platit daně pouze v takové výši, jenž ukládá zákon, nikoliv finanční úřad."

Misí firmy navenek je poskytování komplexního daňového, účetního a ekonomicko-právního poradenství. Komplexními službami v daném smyslu se rozumí právní poradenství v oblasti daní jenž zahrnuje zastupování před správními úřady a soudy, zpracování všech druhů daňových přiznání a poradenství po internetu. Dále tyto služby zahrnují externí vedení účetnictví a daňové evidence včetně poradenství v této oblasti. Ekonomicko-právní poradenství je realizováno formou konzultací, rad, zpracováváním podnikatelských záměrů a poradenstvím při zakládání obchodních společností. Klienty firmy jsou zejména malé až středně velké podniky a živnostníci. V oblasti daňového poradenství se zaměřením na daňové kontroly ze strany finančních úřadů jsou našimi klienty i velké kapitálové společnosti. V neposlední řadě poskytuje firma daňové poradenství i neziskovým organizacím jako jsou školy, kulturní střediska, tělovýchovné jednoty a obce. Garantem účetního a ekonomicko-právního poradenství je kvalifikovaná bilanční účetní s vysokoškolským magisterským vzděláním ekonomického a též právního směru která je zároveň je i výkonným ředitelem společnosti. Garantem poskytování daňového poradenství je daňový poradce, člen Komory daňových poradců ČR s vysokoškolským právnickým vzděláním. Další zaměstnanci mají středoškolské vzdělání ekonomického zaměření.

Misí firmy uvnitř společnosti je vysoká firemní kultura, založená na erudovanosti všech pracovníků a firemním vystupování vůči klientům. Firma se hlásí k etickým kodexům podnikání a svým zaměstnancům zajišťuje velmi dobré pracovní podmínky v klimatizovaných kancelářích, které jsou vybaveny moderním nábytkem a počítačovou technikou. Samozřejmostí jsou i dobré platové podmínky. Zásadou společnosti je, aby pracovníci byli k firmě loajální a dodržovali přísnou mlčenlivost navenek, neboť společnost pracuje s velmi důvěrnými a citlivými údaji.

Vymezení strategického rámce
Firma se z organizačního hlediska člení do tří strategických obchodních jednotek (SBU). Každá SBU má definováno vlastní poslání, vlastní strategii a nese odpovědnost za svou činnost. Jsou to tyto SBUs:

Našimi kleinty jsou individuální podnikatelé i obchodní společnosti, a to zejména z oblasti:

  • chemického průmyslu
  • maloobchodu s potravinami, stavebním zbožím, tabákovými výrobky a časopisy
  • velkoobchodu a maloobchodu s náhradními díly pro automobily
  • umělecké činnosti
  • neziskové organizace jako školy, městská kulturní střediska, dále obecní úřady apod.
  • výstavby telekomunikačních sítí
  • hostinské činnosti
  • zastavárenská činnost
  • poskytování zprostředkovatelských služeb v oblasti obchodu
  • zdravotnictví

Mezi naše klienty patří i firmy se zahraniční účastí.